Suunnittelu ja palvelut

Suunnittelu

T&K- kumppanisi

Keskitymme yhä voimakkaammin tuotekehitystä tukevaan suunnitteluun. Pohtiessasi automaatioratkaisua uuteen tai modernisoitavaan tuotteeseesi me tulemme sinua puolitiehen vastaan. Annamme koko tietotaitomme käyttöösi, sekä edustamastamme laiteteknologiasta kuin myös liikkeenohjauksen, konenäön tai käyttöliittymien perusautomaatiosta.

Voimme myös kantaa osan tuotekehitysriskiä itse. Ihanneratkaisussa saat prototyypin täydellisestä ohjauksesta koekäyttöösi veloituksetta. Tuotekehityksen käytännön toimitusrajana on tuolloin automaatiokeskus kalustettuna ja ohjelmoituna mahdollisine käyttöliittymineen sekä vaativimmat käyttö- ja ohjaustekniikan komponentit kuten servokäytöt tai konenäkölaitteet. Perussähköistyksen toteutat itse.

Edistykselliset kokonaisratkaisut

Uusi teknologia on haaste niin toimittajalle kuin asiakkaallekin. Provendor pyrkii madaltamaan tätä kynnystä valitsemalla markkinoiden runsaasta tarjonnasta laadukkaimmat ja kehittyneimmät laitteisto- ja ohjelmistoratkaisut. Näin voimme taata asiakkaillemme varmatoimista, luotettavaa ja käyttäjäystävällistä tekniikkaa kilpailukykyiseen hintaan.

Sähkö- ja instrumentointisuunnittelu

Perinteisen sähkösuunnittelun lisäksi Provendor Oy:llä on laaja kokemus kenttäinstrumentoinnista; venttiilit ja magneettiputket eivät ole meille vieraita. Dokumentit tuotamme pääsääntöisesti CADSilla, mutta tiedostot dwg- tai dxf-muodossa aukenevat lähes kaikissa järjestelmissä.

PLC-ohjelmointi

Provendorilla on erinomaiset valmiudet hyödyntää uusinta teknologiaa asiakkaidemme automaatio-ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi meillä on tarjota esim. analogisiin säätöpiireihin todella pitkälle mietittyjä säätöpaketteja.

Terävintä kärkeä edustamme tehdasautomaatiossa, jossa painavimpina kriteereinä ovat:

  • tarkka paikoitus
  • hyvä dynamiikka eli lyhyet sykli- ja vasteajat
  • liikkeenhallinta (motion control)
  • moniakseliohjaukset
  • konenäköteknologian hyödyntäminen

Tuotepuolella tämä tarkoittaa:

  • pakkaus- ja käärintäkoneita  ·  x/y -pöytiä
  • lavaajia ja tarraimia  ·  lentäviä sahoja
  • työstökoneita  ·  rullaimia ja kelauskäyttöjä
  • linjakäyttöjä  ·  jne…

Nyrkkisääntö on, että tuotepalettimme ja kokemuksemme puoltaa Mitsubishin tekniikkaa tehdasautomaatiosovelluksissa ja Siemens-tekniikkaa prosessiteollisuuden toimituksissa. Referenssejä on paljon ristiinkin eikä keskustelu laitetoimittajien paremmuudesta pääty koskaan.
Varsin painava valintaperuste on aina asiakkaan oma preferenssi.

Modernit valvontaohjelmistot

Käyttöliittymistä puhutaan usein kirjainyhdistelmillä HMI (human machine interface) tai MMI. Terminologia on oma lukunsa, mutta fyysisinä laitteina toimivat operointipaneelit, näytöt, näppäimistöt tai vaikkapa PC-valvomot.

Provendor Oy:llä on pitkä kokemus sekä Siemensin laadukkaiden HMI-tuotteiden soveltamisesta käytännön ratkaisuihin kuin myös Beijer Electronicsin mainioista X2 Pro ja Basic-sarjan paneeleista. Toimitusohjelmassamme ovat myös Mitsubishin japanilaisvalmisteiset GOT2000-sarjan paneelit.

PC-valvomot toimitamme ensisijaisesti WinCC:llä, mutta toki myös Intouch on mahdollinen vaihtoehto. Liitynnät ylemmän tason järjestelmiin onnistuvat näistä vaivatta. Lisäksi olemme tehneet toimivia omia käyttöliittymä- ja tiedonkeruuratkaisuja Borland Turbo Delphin, OPC-serverin ja SQL-tietokannan yhdistelmällä.

Vaativammat prosessiautomaation toimitukset toteutamme PCS7- automaatiojärjestelmällä.

Provendor Oy

Mietittyjä osaratkaisuja

Provendorilla on tarjota valmiiksi pureskeltuja ja käytännössä testattuja ratkaisuja moniin ohjaus- ja valvontatehtäviin. Tällaisia ovat esimerkiksi:

RF-ID-tagit logistiikassa

Logistiikan vaatimusten kasvaessa on kehitetty uusia tapoja materiaalivirran tunnistukseen ja valvontaan. Tavaraan ja sen liikkeeseen liittyvä tarvittavan tiedon määrä on kasvanut jäljitettävyyden vaatimusten myötä, ja tekniikan tullessa koko ajan edullisemmaksi, tähän tarpeeseen tullaan vastaamaan RF-ID tuotteilla.

SMS-ohjaukset ja viestit

Matkapuhelimien yleistyminen kasvatti nopeasti tarvetta käyttää niitä erilaisiin ohjaus-, valvonta- ja hälytyssovelluksiin. Nykytekniikkaa mahdollistaa erittäin edullisen kaukokäytön – olipa ongelmasi sitten kesämökin vartiointi tai laajan teollisuusprosessin varapäivystys kotioloissa.

Provendor Oy:llä ei varsinaisesti ole kuluttaja-asiakkaita, mutta jos esim. kesämökkisi kaipaisi lisäautomaatiota (kiukaan ja/tai lämmitysryhmien ohjausta, lämpötilan ja/tai murtohälytyksen valvontaa) niin toki sellaisenkin toimitamme!

Linjakäytöt

Mitsubishin tai Siemensin teknologiaa hyödyntäen voimme toimittaa erilaisia linjakäyttöjä vaativiinkin kohteisiin. Vektoriohjatut invertterit yhdistettynä Profinet tai  Profibus-väylään takaavat tarkan nopeussäädön, hyvän momentin ja lyhyet vasteajat. Kaikkein vaativimmat sovellukset toimitamme luonnollisesti Mitsubishin servokäytöillä jolloin väylävaihtoehtona on myös valokuitupohjainen SSCNet3.

Konenäköön perustuva paikoitus

Modernin älykameratekniikan yhdistäminen osaksi uusimpia liikkeenohjausjärjestelmiä luo pohjan entistä lyhemmille tahtiajoille, tuottavuuden uudelle tasolle ja varmistaa kokonaisvaltaisen laadunvalvonnan. Kamera on myös kelpo laite ohjaamaan robotin tarttujan paikoitusta erilaisissa pick and place-sovelluksissa, myös silloin kun kohde liikkuu esim. kuljettimella.

Modernisoinnit

Kuten kuvastakin ilmenee, ihan tyhjin käsin emme tartu myöskään iäkkäiden PLC-laitteiden muutostöihin tai modernisointeihin. Provendorilla on pitkä kokemus S5-tuotesarjan päivittämisestä S7:ksi mm. kohonneiden varaosakustannusten vuoksi. Samalla on helppo lisätä laitteiden käytettävyyttä uusilla HMI-tuotteilla ja muutamalla uudella koodirivillä.

Tarvitessasi luotettavaa toimittajaa modernisointeihin, aikataulujen ollessa kireimmillään ja riskien muutoinkin minimoituina, on oikea osoite Provendor.

Tulevaisuus

Kilpajuoksu tekniikan ja osittain myös kilpailijoiden kanssa pakottaa meidät skarppaamaan yhä uudelleen. Lunastaaksemme sloganissammekin esiintyvän lupauksemme tulemme jatkossakin panostamaan uuteen teknologiaan.