Liikeohjaimet

SIMOTION Motion Control

Siemensin innovatiivinen SIMOTION Motion Control System tarjoaa sinulle tarvitsemasi vapauden modernien koneiden rakentamiseen. SIMOTION on samalla integroitu osa automaatiotasi. 

SIMOTION on saatavilla kaikille koneille jotka suorittavat liikkeenohjaus-tehtäviä: -yksinkertaisista koneista korkean suorituskyvyn monipuolisempiin koneisiin.

Päämääränä on yksinkertainen ja joustava ratkaisu, jolla voidaan toteuttaa valtava määrä 

Motion Control tehtäviä. Tämän saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla, uusi lähestymistapa/järjestelmä on tuotu markkinoille:

Siemens on yhdistänyt liikeohjauksen, servokäytön, graafisen ohjelmoinnin ja logiikan. Tämä mahdollistaa vaikkapa 4-8 akselisen sovelluksen huippusuorituskyvyn esimerkiksi pakkauskoneissa, kun liikkeitä ohjaava äly on hajautettu lähelle moottoreita. Ratkaisu vähentää oleellisesti tiedonsiirtoväylän kuormitusta.

Pienessä koneessa käyttöön sijoitettu logiikka riittää ohjaamaan koko laitetta. Suuremmassa laitoksessa taas älyn hajauttaminen auttaa rakentamaan modulaarisia kokonaisuuksia, jotka hoitavat pääosan laskenta-, mittaus- ja ohjaustoimistaan itsenäisesti. Näin tiedonsiirron tarve keskusohjaukseen minimoidaan, ja väylän kapasiteetti ei muodostu toiminnan pullonkaulaksi.

Ohjelmoitava käyttö on Simotion-tuoteperheen kolmas osa, nimeltään Simotion D. 

Perheeseen kuuluu kompakti laiteohjaus Simotion C sekä teollisuus-PC:tä hyödyntävä Simotion P. Kaikki Simotionit ohjelmoidaan samalla graafisella SCOUT -ohjelmointityökalulla vuokaaviomaisesti. Tuoteperheen avulla voidaan hallita kaikki liikeautomaation liittyvät osa-alueet asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Kolmen ohjausfunktion – liikkeenohjauksen, logiikkaohjauksen ja toimilaite-funktioiden yhdistämisellä – saavutetaan seuraavia etuja:

 • Vähentyneet laitteiston erikoistarpeet ja koneen kohonnut suorityskyky.
 • Yksittäisten komponenttien väliset aika-kriittiset liitynnät jäävät tarpeettomiksi.
 • Yksinkertainen, yhdenmallinen/-mukainen ja ymmärrettävä koko koneen ohjelmointi ja diagnostiikka.

Lataa tästä SIMOTION:in PDF-esite 

Hardware-alustat:

SIMOTION on jaettu kolmeen hardware-alustaan:

SIMOTION DSIMOTION C  ja  SIMOTION P

Riippuen minkälaisesta koneesta on kyse, sen valmistukselle asetetaan hyvin erilaisia vaatimuksia. Jokaisella hardware-alustalla on omat vahvuutensa tietyillä sovellusaloilla. Näitä eri alustoja voidaan myös helposti yhdistää, mistä on suurta etua modulaarisissa koneissa ja järjestelmissä.

Yksittäisillä hardware-alustoilla on aina samat järjestelmä-ominaisuudet, esim. toiminnallisuus ja suunnittelu ovat aina identtiset, riippumatta mitä alustaa käytetään.

Voit valita juuri omalle koneellesi sopivan alustan:

SIMOTION D - Käyttöpohjainen

 • on kompakti, käyttöpohjainen versio SIMOTION;ista joka perustuu uusiin SINAMICS -sarjan käyttöihin.
 • SIMOTION:in PLC ja Motion Control- toiminnot ja SINAMICSin käyttöohjelmat pyörivät ohjauslaitteistolla SINAMICS S120 mallissa.
 • SIMOTION D:tä on tarjolla eri tehoisina versioina. Tästä johtuen korkein skaalautuvuus ja joustavuus on taattua:

SIMOTION D425/D435/D445

 • Sisäänrakennetun PLC:n ansiosta SIMOTION D voi ohjata ei pelkästään liikettä, vaan koko konetta.
 • Käyttöä ja valvontaa varten voidaan laitteessa olevaan PROFIBUS tai Ethernet-liityntään kytkeä HMI- laitteita. Näiden liityntöjen kautta toiminnot kuten etähuolto, -käyttö ja diagnostiikka ovat mahdollisia.

SIMOTION C - Logiikkapohjainen

 • on modulaarinen ohjainvariantti SIMATIC S7-300:n todistetulla mallilla, käyttäen sen yksinkertaisia laajennus-mahdollisuuksia.
 • SIMOTION C230-2 on korkean suorituskyvyn liikeohjain toiminnan ohjaus ja Motion Control tehtäviin.
 • Käyttöä ja valvontaa varten voidaan laitteessa olevaan PROFIBUS tai Ethernet-liityntään kytkeä HMI- laitteita. Näiden liityntöjen kautta toiminnot kuten etähuolto, -käyttö ja diagnostiikka ovat mahdollisia.

SIMOTION P - PC-pohjainen

 • Liikkeenohjaus (MC) ja Käyttöliittymä (HMI) yhdellä ja samalla alustalla.
 • SIMOTION P on avoin PC-pohjainen Motion Control järjestelmä. PLC, -Motion Control ja HMI funktiot suoritetaan samassa ympäristössä standardien PC- ohjelmien kanssa yhdellä alustalla.

Avoin arkkitehtuuri Windows-käyttöjärjestelmällä

Tuotannon ja toimistotason väliset rajat tulevat kokoajan sumeammiksi. 

SIMOTION P:llä, toimiston tiedonkäsittely-ympäristön edut kuten:

 • verkkoympäristö, 
 • suuri kapasiteetti tiedolle, 
 • tiedon varmuuskopiointi, ja
 • integroitu kommunikointi

ovat lisänä koneessasi.

SIMOTION P yhdistää Microsoft Windows käyttöjärjestelmän edut ja tosiaikaisen SIMOTION Motion Control käyttöjärjestelmän yhdelle teollisuus-PC alustalle.. 

SIMOTION P:llä, visualisointi tehtävät ja jopa suunnittelua voidaan helposti tehdä suoraan PC:llä. Kun käytetään toisen valmistajan HMI ohjelmistoa, voidaan käyttää standardisoitua OPC server-liityntää. 

Funktioita kuten etähuoltoa, diagnostiikkaa ja etätukea voidaan toteuttaa sisäänrakennetun Ethernet-liitynnän avulla. Tämän lisäksi standardit PC-liitynnät ovat käytettävissäsi sovelluksiasi varten.

Standardin mukaiset liitynnät

Niillä voidaan käyttää:

 • Laitteistoa kuten tulostinta, näppäimistöä, hiirtä, tms. 
 • Ohjelmistoa, kuten visualisointi- /toimisto- /tekstinkäsittely- /taulukkolaskenta-ohjelmistoa

Lue lisää SIMOTIONista Siemensin sivuilta!

Technology CPU 317T-2DP

Siemensin CPU 317T-2DP on ihanteellinen ratkaisu  laajojen hallintatehtävien ja alhaisen tai keskitason liikkeenohjaustehtävien hoitamiseen nopeasti ja vaivattomasti. Määrittely ja ohjelmointi tehdään kokonaan ennestään tutussa SIMATIC ympäristössä.
Tarkoitukseen ei tarvita erillistä MC-lisälaitteistoa tai -ohjelmistoa

Edistyksellinen ratkaisu

CPU 317T-2 DP on varustettu tehokkailla tekniikan- ja liikkeenohjausfunktioilla. Siihen on integroitu paikallinen I/O ja kaksi Profibus liityntää. CPU 317T:n 4 digitaalituloa ja -8 digitaalilähtöä kykenevät erittäin nopeaan prosessiin liittyvien signaalien käsittelyyn, esimerkkinä signaalit, joilla ohjataan lähtöjä nokkapyörämäisesti (CAM). Dynaamisessa liikkeenohjauksessa ohjaukset, olivat ne sitten yksittäisiä tai yhteenkytkettyjä akseleita, yhdistetään toisiinsa ja ne kommunikoivat Isocrone-moodissa Profibusin yli.

Määrittelyä, -ei ohjelmointia

Akselit määritellään raja-arvoineen ja valvonta-asetuksineen Step 7-ohjelmistolla. Step 7-ohjelmistoa käytetään ohjaimen alustamiseen, käyttöönottoon ja diagnostiikkaan. SIMATIC-ohjelmointikieli sisältää integroidut liikkeenohjausfunktiot, jotka perustuvat PLCopenin liikkeenohjausstandardiin – erillistä liikkeenohjausohjelmistoa ei tarvita.

Liikeohjaus funktiot

Esitestatut teknologiafunktiot ovat saatavissa mm. seuraviin ajotapoihin: liikerata-ajo, absoluuttinen, suhteellinen, siirto vakiopaikoituksella, sähköinen akseli, ohjemerkistä tapahtuvan ajon kompensointi ja nokkapyöräohjaus.

Etuja:

 • PLC:n ja Liikeohjauksen integraatio yhteen SIMATIC CPU:hun vähentää laitteisto- ja ohjelmistokuluja.
 • Yksi ja sama S7 käyttöohjelma PLC:tä ja liikkeenohjausta varten.
 • Käytöistä liikeohjaukseen ja PLC:hen – kaikki STEP 7:lla.
 • STEP 7:n ansiosta ylimääräisiä suunnittelu-työkaluja ei tarvita. Säästetään aikaa ja rahaa.
 • Ohjelmointi pelkästään SIMATIC kielillä vähentää erilliskoulutuksen tarvetta.
 • Olemassaolevia S7 ohjelmia voidaan käyttää jatkossakin. Tämä vähentää ohjelmointikuluja.
 • PLCopen-yhteensopivat liikeohjaus funktiot yksinkertaistavat suunnittelua ja huoltoa.
 • Isokroninen PROFIBUS mahdollistaa nopeiden funktioiden ohjauksen.